Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical assistance for the monitoring of LIFE projects (action grants and oper...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/04/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/05/2012
29/05/2012
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Evaluation
Are we within the tender allowed to make suggestions for improvements in the current monitoring system and IT systems, and how will these suggestions be reflected in the tender evaluation?
29/05/2012
You are welcome to make suggestions. The Evaluation committee, when convened, will decide how it will take such suggestions into account.