Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
11/06/2019
17/06/2019
italiano (it) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex I to the Contract - Part 1: Administrative Annex: 2.3.3. Minimum level of capacity: "...At least 3 (three) similar projects (in scope)..."
Could you please describe the meaning of "in scope"?
17/06/2019
“In scope” refers to similar projects for the implementation of ICT Security systems and in particular in the design and deployment of Public Key Infrastructures (PKI).