Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/06/2019
13/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
all case studies (1-2-3)
please confirm there is no translation services to be foreseen. thank you.
13/06/2019
No translation foreseen in case study 1, 2, 3.