Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/06/2019
13/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Case #1 : clarification of equipment " 1 big screen with 4 computers and internet connection"
Dear, In this case, a "big screen with 4 computers" are requested. Could you explain the purpose of this equipment ? Size of the screen and capacity of the computers ( in the price list only laptop and 42" screen are foreseen )? Kind regards,
13/06/2019
- Big screen with USB port: display pictures and videos. - 4 laptops to be used by the visitors - Large white screen format 2,5m x 2m as it is listed in the price list - Laptop capacity: windows 10, minimum processor Intel I.7, RAM min 8GB, SSD 160 GB, HDMI connectivity.