Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Trans-European Services for Telematics between Administrations (TESTA)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/07/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Κατάσταση
13/06/2019
17/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tendering specifications, Evidence to prove the tenderer’s country of establishment
Regarding the Evidence to prove the tenderer’s country of establishment , can the Financial Identification and Legal Entity available on DIGIT web site be used as evidence document?
17/06/2019
The Financial Identification and Legal Entity forms cannot be used by tenderers as evidence to prove the tenderer’s country of establishment. For this purpose, as requested in the Tender Specifications, the tenderer must present the supporting evidence normally acceptable under the law of the country where the tenderer is established (the tenderer will need to provide an official document issued by the legal authorities from the tenderer’s country of establishment - for example a Trade Register Certificate).