Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Service Contract for the Provision of a Study on Accommodation Validation for MA...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/06/2019
17/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Availability of RPAS for flight trials
Is it confirmed that the RPAS for flight trials will be made available by French Air Force and not by the "contractor" ?
17/06/2019
It is confirmed that the RPAS for flight trials will be made available by French Air Force.