Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
18/06/2019
18/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Case study
Are we allowed to provide links to visual representation of the Case Studies elements within the body of the Case Studies proposals? Will the content of those links be evaluated?
18/06/2019
You may provide links, however those links will not be evaluated.