Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/06/2019
20/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification Price List
Dear, Could you clarify some items of the price list : 1/ Touchscreen with stand : size of the touchscreen ? 2/ Internal Podium : size ? 3/ Customised complete stand : by "running meter" unit, do you mean the perimeter of the floor surface ? Many thanks for your confirmation.
20/06/2019
1) 32” 2) The podium shall be understood as lectern: the size shall be more or less: 120 cm x 65cm x 45cm. 3) yes