Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/06/2019
20/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
case study 2
are we right to assume that no staff contractor will be present of site during the event? Related to Q13, this is not clear to us. Please clarify.
20/06/2019
The case study 2 does not foresee the presence of contractor’ staff.