Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/06/2019
20/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
answer to question 48
Dear Sir, Madam, receive this new element on 17/06, 7 working days before the deadline submission is not adequate. Some competitors might have mock-ups of the stand already designed and ready. Please confirm you are flexible with the approach proposed on the stand for the purpose of this case study. it will moreover offer DG HOME with more creativity and innovation.
20/06/2019
For the case study 1, the contracting authority did not request the bidders to provide a mock-up or concept of the stand. The zigzag exhibition was already foreseen in the case study 1 and therefore the answer provided on the 17/06 is a clarification provided to all bidders at the same time and not a new element.