Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/06/2019
28/06/2019
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
3.1.2.4. Disaster recovery environment
Is possible to clarify: a) There shall be no way, either direct or indirect, to access any other environment from the disaster recovery environment during normal operation In the other section: 3.2.9. C-ITS_TR_14 - Disaster Recovery a) A Disaster Recovery alignment strategy shall be included in the CPS to support the replication of production information from the Production to the Disaster Recovery environment. Could you please clarify the requirements of the comunication between the DR and the Production Environment?
28/06/2019
The details on the communication requirements between disaster and recovery environment are to be detailed by the contractor within the Disaster recovery plan that is to be included in the CPS. Point 3.1.2.4 a) refers only to the normal operation and not to a disaster case.