Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/06/2019
28/06/2019
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Reference standard of the tender.
The Technical Specifications (Annex I to the Contract, Part 2) includes ETSI TS 102 042 version 2.4.1 in clause 'list of relevant web sites and documents' as item [5] but this technical specification has been made 'historical' by ETSI so not recommended for new implementations. In fact, a new set of standards has been published by ETSI as part of mandate M/460 in line with the eIDAS Regulation requirements, in particular ETSI EN 319 411-1 should be used as reference instead of ETSI TS 102 042. ETSI EN 319 411-1 is in any case compatible with the referenced document [9] RFC 3647 (Policy, Certificate. Certification Practices Framework). The eIDAS Regulation represents the reference EU legal framework for trust services, including certificate issuance. We request if the new European standard should be considered as reference instead of the old technical specification, made historical by ETSI.
28/06/2019
ETSI TS 102 042 applies for the purpose of this tender since it is listed in Annex 3 of delegated regulation C(2019) 1789 final of 13.3.2019 which applies for this tender (CP [1]). Any deviating implementation or interpretation would have to be discussed with the contracting authority during the project implementation on a case by case basis.