Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
03/07/2019
09/07/2019
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Log Collecting and Auditing
In reference to the policy document cellar_9a2fe08f-4580-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0005.02_DOC_4.pdf, we would like to better understand the method of collecting logs. Is it possible to centralize the collection of logs with a dedicated SIEM, or is the collection of logs also to be separated for each environment? For example 1 for Production, 1 for Test and 1 for DR?
09/07/2019
The three mentioned environments should be fully separated, we do not see a way to centrally manage log files.