Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/07/2019
09/07/2019
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
VPN access
We would understand if is possible to use VPN to have a management dedicated network to reach the safe of AA, EA, Root CA in order to manage the software installed. And to clarify the part relate to the environment, for example: 3.1.2.2. Test environment a) The test environment may be linked to another C-ITS infrastructure provided that the said infrastructure has an equivalent purpose (e.g. to form a pre-production ecosystem for general testing). b) There shall be no way, either direct or indirect, to access other environments from the Test environment, Production Environment, DR Environment Is possible to manage the installed software with a dedicated management network with VPN access?
09/07/2019
The management of a dedicated network should be limited and confined to the respective environment only, e.g. for the test environment. There should be NO dedicated management network to interconnect the single environments (i.e. test, production and disaster recovery).