Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract for Expert Advisory Support to the European Space Policy and ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/07/2019
10/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
List of services
Dear, Since, in the 'Technical and Professional Capacity' section, there is no minimum number of projects to present in the field of Space Policy, we understand that the cumulative list of services in the field must amount to a minimum of 200.000 eur for LOT 1/LOT 3 and 300.000 for LOT 2. Regards,
10/07/2019
The list to be provided should contain all services provided in the past three years in the field of space policy whereby the minimum value of each contract should be 200.000€ for Lot 1/Lot 3 and 300.000€ for Lot 2.