Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Service Contract for the Provision of a Study on Accommodation Validation for MA...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/07/2019
15/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Security clearances
Our proposed experts have valid UK 'Security Check (SC)' or higher 'Developed Vetting (DV)' clearance which allows access to National Military Authority locations (eg Air Bases) in the UK. We expect that as the UK is a NATO member, the equivalence of this security clearance would be respected. Can you please clarify that SC-level clearance will be accepted as compliant with the tender specification?
15/07/2019
The tenderer shall demonstrate that one of his proposed experts has a current valid “Habilitation CDSF” (“Confidentiel Défense Spécial France”) level of clearance, which is needed to access the data/infrastructure for the “CONFIDENTIAL” workstrand. Equivalents are not acceptable for access to the data/infrastructure for the “CONFIDENTIAL” workstrand. UK 'Security Check (SC)' or higher 'Developed Vetting (DV)' clearances cannot be considered compliant with the tender specifications.