Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on 'Measuring the Quality of Government at the Sub-national Level and Comp...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/07/2019
23/07/2019
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
questionnaire
Dear Sirs, could you share with tenderers the previous english version of the questionnaire used in the last wave of the survey? Best regards
23/07/2019
The European Quality of Government Index (EQI) Survey Micro Data Codebook used for the 2017 survey is added to the call for tenders' documents