Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, Installation, Training and Maintenance of an Ultra High Performance Liqu...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/07/2019
22/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Mandatory technical requirements
The technical specifications require a number of mandatory technical requirements under header 4. There is a table presented requesting to provide proof in the tender of technical compliance for the elements/features listed. Is it allowed to deviate from some elements/features mentioned in the technical specifications?
22/07/2019
No, that is not allowed. The instruments must meet all mandatory technical requirements listed in the technical specifications.