Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Services Related to the Enhancement of the Erasmus+ App
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/07/2019
31/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
SME status and proofs needed
In the tender specifications it is stated (on page 6) that `The tenderer (and each member of the group in case of joint tender) must declare whether it is a Small or Medium Size Enterprise in accordance with Commission Recommendation 2003/361/EC.` Question: what kind of proof is expected exactly and in what format we are expected to provide it about each partner of the consortium?
31/07/2019
In order to comply with this requirement, tenderers are invited to submit, together with their tenders, a spontaneous declaration duly dated and signed by their authorised representative, stating whether they qualify as SMEs in accordance with the criteria and requirements set out in Commission Recommendation 2003/361/EC.