Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/07/2019
25/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
windowcleaning
Can you give more information about the total square meters for windowcleaning. Internal glass, interior glass, rooftop glass, separation glass.
25/07/2019
The total surface of the glass installed will only be known post completion of the EMA building. Therefore, the Agency is not in a position to provide this information at this point in time.