Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
29/07/2019
30/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Language of tender documents
In the Invitation to tender you mention: "Economic operators interested in this contract are invited to submit a tender in one of the official languages of the European Union." We can submit our documents in both English or Dutch; which language do you prefer?
30/07/2019
EMA is a multicultural organisation with English as the main working language, and English would therefore be the preferred language. However, in principle, EMA accepts tender submissions in any of the official languages of the European Union.