Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2019
31/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Invitation to tender, page 2 “The hand-signed originals must be sent by letter…”
To which address and for whose attention may tenderers send these documents?
31/07/2019
Signed originals should be sent to the following address: European Medicines Agency Attn: Beatriz Rabazo Facilities Support Service Postbus 71010 1008 BA Amsterdam