Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2019
31/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications for open invitation to tender Par. 16.1 - response to qualitative award criteria
Can you please confirm that tenderers are allowed to use their own format to respond to the qualitative award criteria?
31/07/2019
Yes, tenderers are allowed to use their own format to respond to the qualitative award criteria.