Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2019
31/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications for open invitation to tender Par. 15.2.5 - format for submitting references
Are tenderers allowed to submit references in a free format, provided that the required information is shown on the form?
31/07/2019
There are no format requirements in relation to section 15.2.5 of the technical specifications.