Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2019
01/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
provision of hygienic and sanitary supplies and consumables
Can you give us (more) specifications for: Soap Toiletbrushes handtowel toiletpaper
01/08/2019
The below specifications are included either in the costing sheet (Annex II) or in the technical specifications (Chapter 3.1). Soap must comply with environmental protection and carry the EU ecolabel. Toilet paper "Standard two ply toilet paper roll made recycled paper (4.5""x4.5""x 500 sheets), per toilet roll approximately 10cm width and 240cm in length. Hand towel M-Fold two ply hand towel paper made of recycled paper, (per 3,000 piece pack). Toilet brushes (excluding holder).