Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2019
01/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications for open invitation to tender Par. 15.2 Evidence in the context of requirement number 4
Can you please confirm that this relates to the cleaning services only?
01/08/2019
Requirement 4 of section 15.2 (Evidence of compliance with applicable Health and Safety regulations and any other required permissions (if any) to perform the services under this contract in the Netherlands) is applicable to all services required, i.e., cleaning and waste management services.