Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2019
01/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications for open invitation to tender 16.1 – question 1
Can you please define more specific what you mean by ‘closure of the contract’? Do you expect a plan that leads to the final contract to be signed, or do you expect tenderers to submit an exit plan for when the contract ends after 4 years?
01/08/2019
Tenderer are requested to submit a plan for when the contract ends, which in principle is after a period of 4 years.