Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/08/2019
06/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications for open invitation to tender Par. 12
“Duly signed and dated by an authorised representative” Is our assumption correct that the tender documents may be signed by a person who is legally empowered to do so by an authorized representative as listed in our Chamber of Commerce registration?
06/08/2019
The assumption is correct. The procurement documents shall be signed by a person who is identified in the tenderer’s excerpt from a professional or trade register (e.g. Chamber of Commerce).