Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Prestation de services en matière d’accessibilité aux bâtiments du Parlement eur...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/08/2019
09/08/2019
English (en) français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Pénalités
Merci de confirmer que d’éventuelles pénalités de retard ne peuvent appliquées qu’en référence à la qualité du livrable final et non du livrable intermédiaire (c’est-à-dire la version transmise pour remarques au Parlement européen) ?
09/08/2019
Les pénalités de retard seront appliquées automatiquement en cas de retard à toutes les versions du livrable.