Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/08/2019
06/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex II - Costing sheet
How many sanitary units will there be in your building, and how many toilet pots and washbasins?
06/08/2019
Could the economic operator please clarify what is meant with ‘sanitary units’?