Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/08/2019
20/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Question 26 of Q&A
Thanks for providing us with the floor types. To compile an accurate calculation however, an indication of square meters per floor type is required. Can you provide us with this information?
20/08/2019
Please see the answer to question 93 and 94, as well as Annex XX (Additional information), which has been uploaded to e-Tendering as an additional annex.