Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/08/2019
12/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Indexation of prices
For the indexation of prices you use a European standard which is serverely different than the usual indexation for waste management (NEA Index). Apart from that we have to deal with several cost increasements every year as a result of stricter law and other regulations. To what extend can we make arrangements on this?
12/08/2019
Please see the response to question 77.