Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/08/2019
06/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Planning
What is the estimated date of the start of te contract (also in relation to the award date early november '19)?
06/08/2019
It is currently envisaged that the contract award decision will be communicated in mid-November19, and the contract start date is foreseen to be 01 December ‘19.