Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/08/2019
06/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications for open invitation to tender Par 15.1
Our waste management partner is a young and innovative start up. We are able to provide the requested references for waste management, however 1 project started 1st September 2018, we would miss out 11 days. Will you accept this as a valid reference?
06/08/2019
As set out in section 15: Selection criteria (technical and professional capacity) in particular section 15.1: Requirements, the services must have been provided during the past three years counting from the due date for submission of the tenders (which is 19 August 2019), and for a minimum uninterrupted period of 12 months.