Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/08/2019
07/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex II - Costing sheet
Oil: can you please let us know which types of oil are being used at EMA, for example frying oil, engine oil, etc?
07/08/2019
Cooking oil will be used in the provision of the catering and hospitality services. The use of any other oils is not foreseen.