Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/08/2019
07/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex XVI - Draft SLA
The penalty clause in Annex XVI states that the fine is immediately due and payable when the service level points are not achieved. Repairing the shortcoming is in the interest of both parties. It is therefore good to allow the contractor time to repair its shortcoming. Are you prepared to adjust this article in the sense that the contractor is first granted a reasonable period of time to rectify its shortcoming before a fine can be imposed?
07/08/2019
Please see answer to question 34. A penalty is applied if the contractor fails to comply with the KPI’s, which implies that the contractor has failed in taking action to resolve the issue within a reasonable time period.