Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/08/2019
09/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Toilet paper Hand towel M-Fold two ply hand towel paper made of recycled paper, (per 3,000 piece pack).
According the demands of WELL and BREEAM, we would like to offer products which meets these demands. The specifications of those products are: Toilet paper roll made recycled paper, per toilet roll approximately 714 sheets and 100 meters in length. This is a captive roll for our dispenser which also meets the specific WELL and BREEAM demands. Hand towel Z-Fold two ply hand towel paper made of recycled paper, (per 3,200 piece pack). This is also captive for our hand towel dispenser which meets the specific WELL and BREEAM demands. Is EMA agreed if contractor would offer above explained products?
09/08/2019
Tenderers must submit quotes according to the specifications to ensure fair comparison between tenders. An alternative catalogue of products and offers could be submitted as an option in addition to the submission of the costing sheet, but these will not be taken into consideration for evaluation purposes.