Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/08/2019
09/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Consumables (no soap in costing sheet)
We do not find any soap at the sanitary consumables in the costing sheet. Can you indicate why you are not requesting soap?
09/08/2019
Hand soap has been added to the Costing sheet in sheet 1 (Cleaning services) in section 2: Consumables. The new Costing sheet (v.3) has been published accordingly. Tenderers must use this revised Costing sheet (v.3) for submission of their offers. The previous versions of the costing sheet are obsolete and shall not be used.