Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/08/2019
09/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical Specifications 3.1.4
Why do you ask for a different frequency of replacing the bins on the (MIVA) invalid tiolet?
09/08/2019
The frequency of replacing the bins is based on the Agency’s previous experience. Frequency could be adjusted as needed and is also considered a re-active task.