Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/08/2019
13/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Q&A 43: start of the contract
In your answer on question 43 you state that the contract start date is foreseen to be 01 December ‘19. We assume that you mean that the implementation period (of at least 8 weeks matching the Code of Responsible Market Behaviour) can start on 01 December `19?
13/08/2019
Please see the response to question 87.