Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event Organisation
Αναθέτουσα αρχή:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/08/2019
16/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Case study restriction of page length
Would you be so kind as to advise whether annexes are acceptable over and above the 10 pages which we are to stick to for the submission of the case study? Thank you.
16/08/2019
According to section 4.2 of the Tender Specifications, "tenderers will present 1 case study (10 pages maximum of format A-4 - including annexes)".