Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
System Integrator for Communication and Information Systems Processing EU Classi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/08/2019
19/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Fin Prop Form, Prices of key hardware products
Are we right in assuming that prices for one system each should be mentioned here? If not, please state the requested amount for each type of device.
19/08/2019
You are right, the prices mentioned here are expected for one system each.