Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on Sustainability Ratings and Research
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/08/2019
19/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
3.6.2. INTERIM STUDY
The specifications mention: "The interim study shall include a completed Section I. under Point 3.2.2 - State of play of the sustainability-related products and services market, as well as preliminary results of Section II - Classification of providers and products and preliminary results of Section III, Task 1 – Sources of data, type of data and data collection process and Task 2 – Considerations and opinions of the companies assessed." However, section III has no Task 2 called 'Considerations and opinions of the companies assessed'. Can you please clarify?
19/08/2019
Indeed, Task 2 – Considerations and opinions of the companies assessed refers to Section V. Please read text on interim study as follows: The interim study shall include a completed Section I. under Point 3.2.2 - State of play of the sustainability-related products and services market, as well as preliminary results of Section II - Classification of providers and products, preliminary results of Section III, Task 1 – Sources of data, type of data and data collection process and preliminary results of Section V, Task 2 – Considerations and opinions of the companies assessed.