Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Deadline for receipt of tenders has been extended until 16/09/2019 Local time: 14:00
Τίτλος:
Provision of Survey to Understand the Asylum Related Migration (SAM)
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/08/2019
19/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
PART II of the questionnaire
We would like to know whether the administration of part II of the questionnaire requires moderation skills from the interviewers? That is to say, will part II have a moderation guide or a set of open-ended questions?
19/08/2019
Part II of the survey will include a small number of open-ended questions. The length and the number of questions to be included will be confirmed during the project initiation phase.