Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
System Integrator for Communication and Information Systems Processing EU Classi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/08/2019
19/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Question about the call for tender / RFP document
What type of data formats will be shared between EDA classified systems and the systems it intends to connect to?
19/08/2019
The full scope of this interconnection will be defined in a later stage as part of the system design.