Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/08/2019
22/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
3.1.4 Technical Specifications
In this section you ask for '25 x Sharp bins for each disabled toilet'. Are you sure you want sharpbins in every disabled toilet or do you want diaper boxes in every disabled toilet?
22/08/2019
The requests for 25 sharp bins for each disabled toilet is based on what was in use in the Agency’s previous building. The Agency will require at least 10 to 12 sharp bins distributed from the Ground floor to the 4th floor and first aid rooms. Additional sharp bins may be needed for the remaining floors. The technical specifications do not include diaper boxes.