Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/08/2019
22/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
3.1.4 Technical Specifications
In this section you ask for '1 small clinical waste bin and 1 sharp bin in the first aid room'. These products require a different service than the processing of normal waste and must be emptied and processed by a specialized company. Are you prepared to remove these products from this tender?
22/08/2019
The Agency cannot remove the supply and servicing of clinical waste bins and sharp bins from the requirements of this tender.