Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/08/2019
21/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Missing formula in new Costing sheet (v.3) regarding to hand soap
Hand soap has been added to the Costing sheet in sheet 1 (Cleaning services) in section 2: Consumables. However, there is no formula in the cells. Can you please adjust the costing sheet?
21/08/2019
A new costing sheet (v.4) has been published in which the formula is corrected. Tenderers must use this revised Costing sheet (v.4) for submission of their offers. The previous versions of the costing sheet are obsolete and shall not be used.