Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event Organisation
Αναθέτουσα αρχή:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/08/2019
21/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Price schedule
7- Promotional goods: Printing one colour one position for all goodies?
21/08/2019
For the promotional items where the number of colours and positions are not specified, tenderers may indicate a unit price for 1 colour and 1 position. Please also note that in accordance with section 3.4 of the tender specifications "supplementary additional services or supplies not defined in the price list must be indicated by the Contractor in the specific contracts implementing the framework contract and must be subject to prior agreement of the FCH 2 JU in a case-by-case basis".