Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, Installation, Training and Maintenance of an Ultra High Performance Liqu...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/08/2019
27/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Mandatory Technical requirements-UPLC-DAD
You request a Lightpipe flow cell for the DAD and a pressure limit of 65 bar for the flow cell. However, Current Lightpipe flow cells are rated up to 60 bar as you expect pressure at the DAD to be well below 60 bar. Is this an issue or will the current Lightpipe flow cell be accepted?
27/08/2019
Our need is for a DAD with performances currently common on the market. Since indeed the pressure at the DAD is expected to be well below 60 bars the technical specifications have been adapted to a pressure limit of at least 50 bars in order to match what is available on the market.